Home

BRABANT

MANTELZORG MAKELAARS

KOSTEN WORDEN VERGOED DOOR UW ZIEKTEKOSTENVERZEKERING

Het collectief van gecertificeerde

mantelzorg makelaars in Brabant

De aangesloten mantelzorgmakelaars van Brabant Mantelzorgmakelaars zijn onafhankelijk en geacrediteerd. Ze kunnen u helpen met:

 • Het regelen van passende zorg, wanneer u niet weet waar te beginnen
 • Talloze andere zaken waar u  als mantelzorger of zorgvrager tegen aan loopt.
 • Het maken van belangrijke keuzes, zoals onder andere een PGB of  welke zorgorganisatie te kiezen. Maar ook de keuze voor opname of thuis blijven.
 • Het zoeken naar een oplossing om de mantelzorg te verlichten


Al onze mantelzorgmakelaars zijn aangesloten bij de BMZM: Beroepsvereniging van Mantelzorgmakelaars .


DE STAPPEN


Het maken van een afspraak

Binnen 1 werkdag wordt met u een afspraak gemaaktKijken naar wat de mogelijkheden zijn

Samen met de mantelzorgmakelaar wordt er een overzicht gemaakt van de situatie en de mogelijkheden.


De uitvoering

De mantelzorgmakelaar komt met oplossingen en zet deze in werking.

De mantelzorgmakelaar kan  u helpen met:


ZORG

 • Aanvragen indicatie WMO, Wlz ( bij het CIZ) of jeugdwet en hulp bij indicatie gesprek
 • Organiseren van zorg thuis
 • Respijtzorg en eersteliijns verblijf regelen
 • Zorgmogelijkheden en financieringsvorm (zorg in natura of PGB)
 • PGB regelen, administratie opstarten en totaal bedrag per maand budgetteren
 • Bemiddeling bij (spoed) opname
 • zorgaupair
 • Terminale zorg regelen
 • Invullen formulieren, en brieven en hulp bij lastige telefoongesprekken
 • Opstellen van bezwaarschriften
 • Contacten met instanties zoals CAK, SVB, CIZ, zorgkantoor, zorgverzekeraar en gemeente
 • Informatie over wijzigingen in wet- en regelgeving en voorzieningen
 • Aanvragen meerzorg en Extra Kosten Thuis
 • Herindicatie aanvragen
 • Klachten en bemiddeling
 • Opstellen van een persoonlijk zorgplan
 • Keuze van een zorgaanbieder


WONEN

 • Zoeken geschikte woonvorm
 • Mogelijkheden mantelzorgwoning
 • Hulp bij financiering en keuze woningaanpassing en hulpmiddelen
 • Scheiden van wonen en zorg; de financiële consequenties
 • Advies bij keuze langer thuis of verpleeghuis
 • Financiële consequenties van wijziging woonsituatie
 • Mogelijkheden huishoudelijke hulp
 • Invullen formulieren, brieven en telefoongesprekken
 • Opstellen van bezwaarschriften
 • Contacten met instanties en zorginstellingen
 • Informatie over wijzigingen in wet- en regelgeving en voorzieningen


WERK

 • Verlofmogelijkheden (wet en CAO)
 • Contacten met werkgever over afstemming van werk en zorgtaken
 • Ondersteuning bij gesprek met werkgever
 • Werkgever informeren over mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid
 • Informatie over uitkering en werk voor mensen met beperking (Participatie wet)
 • Hulp bij aanvraag Wajong, arbeidsvermogen


FINANCIËN

 • Oplossingen onderzoeken van financiële kwesties/problemen door ziekte en/of mantelzorg
 • Scheiden van wonen en zorg; de financiële consequenties
 • Mantelzorgkosten en belasting
 • Als mantelzorger betaald worden uit PGB
 • PGB, hoe kan ik zoveel mogelijk zorguren hieruit betalen
 • Mantelzorgvergoedingen
 • Aftrekbare ziektekosten belasting
 • Eigen bijdrage, mogelijkheden bij minder inkomen
 • Eigen bijdrage verschil Wmo en Wlz
 • Eigen bijdrage bij weinig zorguren
 • Eigen bijdrage, problemen met CAK
 • PGB, problemen met SVB
 • Kind met beperking; welke extra tegemoetkomingen zijn er


MANTELZORG

 • Hulp bij overbelasting door (werk) en mantelzorg
 • Mantelzorgvergoeding
 • Mantelzorg en uitkering
 • Mantelzorger betalen uit PGB
 • Mantelzorg en de zorgverzekering
 • Vervangende mantelzorg; de mogelijkheden
 • Lotgenoten contact voor mantelzorgers

NIEUWS

'In Brabant smelten Wmo en Participatiewet steeds meer samen'

 

Met de pilot 'Van zorg naar werk' ondersteunen vijf Brabantse gemeenten mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in hun ontwikkeling richting betaald werk. Ook halen ze waar mogelijk de schotten weg tussen Wmo en Participatiewet, gemeentelijke afdelingen en consulenten.

 

Bron en meer info: Mezzo

 

SAMENWERKING BMZM EN MEZZO

 

Mezzo koppelt mantelzorgers met complexe regeldruk direct aan een gekwalificeerde mantelzorgmakelaar in de buurt, die de regeldruk overneemt én de financiering voor een makelaar uit handen neemt.

Dit door de samenwerking tussen Mezzo en de Beroepsvereniging van Mantelzorgmakelaars (BMZM). Belangrijk, want regeldruk onder mantelzorgers is niet zonder risico, blijkt uit onderzoek onder het Nationaal Mantelzorgpanel. In de groep die aangeeft problemen te hebben met het zelf uitvoeren van de administratie en/of regeltaken, is de overbelasting die zij ervaren, dubbel zo hoog als bij hen die het wél lukt om de taken te doen.

 

Bron en meer info: Mezzo

 

TABOE OP MANTELZORG IN SOCIAAL DOMEIN

 

Waar landelijk gezien één op de zes werknemers mantelzorger is, zijn dat er binnen de sector zorg en welzijn één op de vier. Zij doen dus privé wat ze ook in hun werk doen: zorgdragen voor een ander. Liesbeth Hoogendijk: ‘Mensen die van zichzelf sterk de neiging hebben om te zorgen en de ander op eerste plek te zetten, zijn ook vaak de mensen die vergeten aan zichzelf te denken.’ Daarom is het van belang dat werkgevers in het sociaal domein een mantelzorgvriendelijke werkomgeving creëren.

 

Bron en meer info: Zorg+Welzijn

 

LAGERE EIGEN BIJDRAGE LANGDURIGE ZORG 2018

 

De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om de eigen bijdrage in de langdurige zorg te verlagen met ingang van 1 januari 2018.

 

De maatregel is gericht op mensen die blijvend intensieve zorg nodig hebben aan huis of zelf in een verpleeghuis verblijven terwijl hun partner thuis woont. De eigen bijdrage is afhankelijk van hun inkomen en vermogen. Het percentage van het inkomen dat meetelt voor de berekening van de eigen bijdrage wordt verlaagd van 12,5 naar 10%

 

Bron en meer info: VWS

 

 

Copyright @ Brabantmantelzorgmakelaars