Home

BRABANT

MANTELZORG MAKELAARS

KOSTEN MANTELZORGMAKELAAR WORDEN VERGOED DOOR DE MEESTE ZORGVERZEKERAARS

 

Onafhankelijke gecertificeerde

mantelzorgmakelaars en cliëntondersteuners

voor midden en zuidoost Brabant

De aangesloten mantelzorgmakelaars en cliëntondersteuners kunnen u helpen met:

 • Het regelen van passende zorg, wanneer u niet weet waar te beginnen
 • Talloze andere zaken waar u  als mantelzorger of zorgvrager tegen aan loopt.
 • Het maken van belangrijke keuzes, zoals onder andere een PGB of  welke zorgorganisatie te kiezen. Maar ook de keuze voor opname of thuis blijven.
 • Het zoeken naar een oplossing om de mantelzorg te verlichten

 

Onze mantelzorgmakelaars zijn aangesloten bij BMZM: Beroepsvereniging van Mantelzorgmakelaars en de cliëntondersteuners bij BCMB: Beroepsvereniging van cliëntondersteuners

 

DE STAPPEN


Het maken van een afspraak

Binnen 1 werkdag wordt met u een afspraak gemaakt Kijken naar wat de mogelijkheden zijn

Samen met de mantelzorgmakelaar wordt er een overzicht gemaakt van de situatie en de mogelijkheden.


De uitvoering

De mantelzorgmakelaar komt met oplossingen en zet deze in werking.

De mantelzorgmakelaar of cliëntondersteuner kan  u helpen met:

 

ZORG

 • Aanvragen indicatie WMO, Wlz ( bij het CIZ) of jeugdwet en hulp bij indicatie gesprek
 • Organiseren van zorg thuis
 • Respijtzorg en eersteliijns verblijf regelen
 • Zorgmogelijkheden en financieringsvorm (zorg in natura of PGB)
 • PGB regelen, administratie opstarten en totaal bedrag per maand budgetteren
 • Bemiddeling bij (spoed) opname
 • zorgaupair
 • Terminale zorg regelen
 • Invullen formulieren, en brieven en hulp bij lastige telefoongesprekken
 • Opstellen van bezwaarschriften
 • Contacten met instanties zoals CAK, SVB, CIZ, zorgkantoor, zorgverzekeraar en gemeente
 • Informatie over wijzigingen in wet- en regelgeving en voorzieningen
 • Aanvragen meerzorg en Extra Kosten Thuis
 • Herindicatie aanvragen
 • Klachten en bemiddeling
 • Opstellen van een persoonlijk zorgplan
 • Keuze van een zorgaanbieder

 

WONEN

 • Zoeken geschikte woonvorm
 • Mogelijkheden mantelzorgwoning
 • Hulp bij financiering en keuze woningaanpassing en hulpmiddelen
 • Scheiden van wonen en zorg; de financiële consequenties
 • Advies bij keuze langer thuis of verpleeghuis
 • Financiële consequenties van wijziging woonsituatie
 • Mogelijkheden huishoudelijke hulp
 • Invullen formulieren, brieven en telefoongesprekken
 • Opstellen van bezwaarschriften
 • Contacten met instanties en zorginstellingen
 • Informatie over wijzigingen in wet- en regelgeving en voorzieningen

 

WERK

 • Verlofmogelijkheden (wet en CAO)
 • Contacten met werkgever over afstemming van werk en zorgtaken
 • Ondersteuning bij gesprek met werkgever
 • Werkgever informeren over mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid
 • Informatie over uitkering en werk voor mensen met beperking (Participatie wet)
 • Hulp bij aanvraag Wajong, arbeidsvermogen

 

FINANCIËN

 • Oplossingen onderzoeken van financiële kwesties/problemen door ziekte en/of mantelzorg
 • Scheiden van wonen en zorg; de financiële consequenties
 • Mantelzorgkosten en belasting
 • Als mantelzorger betaald worden uit PGB
 • PGB, hoe kan ik zoveel mogelijk zorguren hieruit betalen
 • Mantelzorgvergoedingen
 • Aftrekbare ziektekosten belasting
 • Eigen bijdrage, mogelijkheden bij minder inkomen
 • Eigen bijdrage verschil Wmo en Wlz
 • Eigen bijdrage bij weinig zorguren
 • Eigen bijdrage, problemen met CAK
 • PGB, problemen met SVB
 • Kind met beperking; welke extra tegemoetkomingen zijn er

 

MANTELZORG

 • Hulp bij overbelasting door (werk) en mantelzorg
 • Mantelzorgvergoeding
 • Mantelzorg en uitkering
 • Mantelzorger betalen uit PGB
 • Mantelzorg en de zorgverzekering
 • Vervangende mantelzorg; de mogelijkheden
 • Lotgenoten contact voor mantelzorgers

NIEUWS

EIGEN BIJDRAGE WMO VOOR IEDEREEN GELIJK

 

Mensen die gebruikmaken van zorg uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) gaan in de toekomst allemaal dezelfde eigen bijdrage betalen. Vanaf 1 januari 2019 betaalt iedereen 17,50 euro per vier weken. Op dit moment hangt de eigen bijdrage af van iemands inkomen en het eventuele vermogen. Dat onderscheid verdwijnt vanaf volgend jaar.

 

Bron en meer info: Zorg + welzijn

 

TABOE OP MANTELZORG IN SOCIAAL DOMEIN

 

Waar landelijk gezien één op de zes werknemers mantelzorger is, zijn dat er binnen de sector zorg en welzijn één op de vier. Zij doen dus privé wat ze ook in hun werk doen: zorgdragen voor een ander. Liesbeth Hoogendijk: ‘Mensen die van zichzelf sterk de neiging hebben om te zorgen en de ander op eerste plek te zetten, zijn ook vaak de mensen die vergeten aan zichzelf te denken.’ Daarom is het van belang dat werkgevers in het sociaal domein een mantelzorgvriendelijke werkomgeving creëren.

 

Bron en meer info: Zorg+Welzijn

 

CONFERENTIE JONGE MANTELZORGERS

Naar schatting is 6% van de jongeren in Nederland mantelzorger. Bij ruim de helft van de jongeren heeft het zieke gezinslid een lichamelijke aandoening, maar ook psychische aandoeningen en een combinaties komen voor.  Vaak gaat het om een ziek gezinslid uit lage sociaal economische groepen, migranten en eenoudergezinnen oververtegenwoordigd.

 

Bron en meer info: Movisie

 

 

Interessante sites

Copyright @ Brabantmantelzorgmakelaars

We kunnen u al helpen in de gemeenten:

Bergeijk, Best, Bladel, Budel,Cranendonck, Eersel, Eindhoven, Geldrop - Mierlo, Goirle, Helmond, Hilvarenbeek, Heeze-Leende,Oirschot, Tilburg, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre