Arbeid en zorg

ARBEID EN ZORG

Met een goed mantelzorgbeleid bespaart u niet alleen kosten, maar u krijgt er ook gemotiveerde medewerkers ervoor terug. Op dit moment is 1 op de 5 werkenden mantelzorger. De toekomst is dat mensen vaker een balans tussen werk en mantelzorg gaan zoeken. Een werkgever loopt dan vaker het risico dat de medewerker overbelast thuis komt te zitten. Preventief kunt u ook actie ondernemen. Een mantelzorgmakelaars kan u daarbij helpen. De kosten van een goed mantelzorgbeleid zijn te verwaarlozen ten opzichte van de kosten van een zieke medewerker. Een zieke medewerker kost u gemiddeld € 250,- per dag exclusief vervanging.

 

 Oplossingen worden bereikt in een open en directe sfeer, waarbij u als werkgever laat blijken oog te hebben voor de problemen die voortvloeien uit mantelzorgtaken. De oplossing is afhankelijk van de thuissituatie en de aard van de benodigde zorg.

 

Onze mantelzorgmakelaars kunnen dat op individuele basis doen of via een jaarlijks contract met de volgende voordelen:

 • Maandelijks contact over mogelijke ondersteuning
 • Mogelijkheid tot meedenken voor een goed mantelzorgbeleid binnen uw organisatie
 • Besparing van kosten en tijd omdat de interventie gericht is op de hele situatie van werken en zorgen.
 • Minder en korter ziekteverzuim.
 • Gemotiveerde werknemers, zij voelen zich immers serieus genomen.
 • Verhoogde productiviteit.
 • Vermindering uitstroom.
 • Goed werkgeverschap.


Kortom een WIN-WIN situatie: tevredenheid van werkgever en werknemer gezamenlijk.


De kosten voor een mantelzorgcontract kost u slechts € 485,-per jaar. Binnen dit contract valt:

 • 1x per jaar een informatiebijeenkomst binnen uw organisatie
 • 6 uur HRM ondersteuning per jaar


Een gecertificeerd mantelzorgmakelaar wordt betaald uit de aanvullende ziektenkostenverzekering. Voor u als werkgever zijn er geen aanvullende kosten als uw medewerker aanvullend is verzekerd.


De Mantelzorgmakelaar onderzoekt, ondersteunt en geeft voorlichting bij:

 • Preventie en verlaging van (intern) ziekteverzuim, veroorzaakt door zorgtaken van de werknemer.
 • De mantelzorgmakelaar biedt een oplossing op maat aan de individuele mantelzorger.
 • Door het overnemen van regeltaken van de mantelzorger worden draagkracht en draaglast in balans gebracht. Hierdoor vermindert de kans op overbelasting en de druk om te kiezen tussen zorg en werk.
 • Mantelzorg bespreekbaar maken op de werkvloer. Door openheid wordt wederzijds begrip gecreëerd.
 • Mantelzorger en werkgever hebben er beiden belang bij dat de  mantelzorger zijn werk goed kan blijven doen. Dit wordt ook wel ‘mantelzorgvriendelijk’ of ‘mantelzorgbewust’ personeelsbeleid genoemd.
 • Het verstrekken van inzicht in de aard, omvang en effecten van mantelzorg binnen het bedrijf.
 • Cultuuronderzoek over beleving stijl leiderschap, mantelzorgbeleid en functioneren organisatie (optioneel)


Voor de mantelzorgmakelaar zijn instanties als ARBO-diensten, zorgkantoren, zorgaanbieders, gemeenten en aanbieders van zorg en welzijn

partners en onderdeel van het netwerk. Zij kunnen om uiteenlopende redenen de dienstverlening van de mantelzorgmakelaar inroepen om de voorzieningen voor mantelzorgers te optimaliseren. Er is dan sprake van een win-winsituatie die tevens zorgt voor vernieuwing van de dienstverlening. Ook kunnen genoemde instanties de mantelzorgers informeren over de goede en op maat gesneden dienstverlening die de mantelzorgmakelaar biedt.


 • Zo kunnen ARBO-diensten die met mantelzorgers worden geconfronteerd een beroep doen op de mantelzorgmakelaar, zodat de reïntegratie op het werk op een effectieve manier verloopt.
 • Zo kunnen ARBO-diensten die met mantelzorgers worden geconfronteerd een beroep doen op de mantelzorgmakelaar, zodat de reïntegratie op het werk op een effectieve manier verloopt.
 • Voor zorgkantoren kan het goed functioneren thuis een verkorting van de wachtlijsten voor interne verpleging betekenen.
 • Voor zorgaanbieders kan de mantelzorgmakelaar een goede aanvulling zijn voor een optimale zorgsituatie bij de mensen thuis.
 • Voor gemeenten kan de mantelzorgmakelaar, naast de adequate inzet van de mantelzorgmakelaar, ook dienen als gesprekspartner voor het Wmo-beleid       



Copyright @ Brabantmantelzorgmakelaars