Arbeid en zorg

ARBEID EN ZORG

Met een goed mantelzorgbeleid bespaart u niet alleen kosten, maar u krijgt er ook gemotiveerde medewerkers ervoor terug. Op dit moment is 1 op de 5 werkenden mantelzorger. De toekomst is dat mensen vaker een balans tussen werk en mantelzorg gaan zoeken. Een werkgever loopt dan vaker het risico dat de medewerker overbelast thuis komt te zitten. Preventief kunt u ook actie ondernemen. Een mantelzorgmakelaar kan u daarbij helpen. De kosten van een goed mantelzorgbeleid zijn te verwaarlozen ten opzichte van de kosten van een zieke medewerker. Een zieke medewerker kost u gemiddeld € 250,- per dag exclusief vervanging. U kunt zich dan wel hiervoor verzekeren, echter in deze huidige economie heerst schaarste onder goede specialisten. Juist dan is het voor u als werkgever belangrijk dat u uw mensen in uw organisatie houdt. Hierdoor maakt het belangrijk dat een werknemer zoveel mogelijk ontlast wordt in zijn privésituatie. 

 

Oplossingen worden bereikt in een open en directe sfeer, waarbij u als werkgever laat blijken oog te hebben voor de problemen die voortvloeien uit mantelzorgtaken. De oplossing is afhankelijk van de thuissituatie en de aard van de benodigde zorg.

 

Onze mantelzorgmakelaars kunnen dat op individuele basis doen of via een jaarlijks contract met de volgende voordelen:

  • Maandelijks contact over mogelijke ondersteuning
  • Mogelijkheid tot mee ontwikkelen voor een goed mantelzorgbeleid binnen uw organisatie
  • Besparing van kosten en tijd omdat de interventie gericht is op de hele situatie van werken en zorgen.
  • Minder en korter ziekteverzuim.
  • Gemotiveerde werknemers, zij voelen zich immers serieus genomen.
  • Verhoogde productiviteit.
  • Vermindering uitstroom.
  • Goed werkgeverschap.

 

Kortom een WIN-WIN situatie: tevredenheid van werkgever en werknemer gezamenlijk.

 

De kosten voor een mantelzorgcontract kost u slechts € 485,-per jaar. Binnen dit contract valt:

  • 1x per jaar een praktische bijeenkomst voor leidinggevenden
  • 6 uur HRM ondersteuning per jaar

 

Een gecertificeerd mantelzorgmakelaar wordt betaald uit de aanvullende ziektenkostenverzekering. Voor u als werkgever zijn er geen aanvullende kosten als uw medewerker aanvullend is verzekerd.

 

Copyright @ Brabantmantelzorgmakelaars