werk met mantelzorg

Werk met mantelzorg

 

Werken aan werkgeluk. Met een goed mantelzorgbeleid voorkom je het uitvallen van overbelaste medewerkers die in hun priv├ęsituatie ook nog eens mantelzorger zijn. Verschillende bronnen spreken over 1 op de 5 werkende is mantelzorger. In de zorg is dat 1 op de 3. Een werkende mantelzorger heeft naast het werk nog maar amper vrije tijd voor zichzelf. Het verlenen van mantelzorg wordt door 50% ervaart als overbelasting en uit zich steeds vaker in een burn-out of depressie. Slechts 45% maakt het niet bespreekbaar op het werk en 50% is onbekend met de wettelijke verlofregelingen. Verder geeft landelijk onderzoek aan dat 59% onvoldoende vrije tijd heeft om mantelzorgtaken uit te voeren en 2/3 van de leidinggevenden heeft 'verlofvrees'. Uit onderzoek komt naar voren dat in de toekomst de mensen vaker een balans tussen werk en mantelzorg gaan zoeken. Een werkgever loopt dan vaker het risico dat de medewerker overbelast thuis komt te zitten. Preventief kun je ook actie ondernemen. Zo voorkom je eventuele arbeidsconflicten en langdurig ziekteverzuim. 

 

Een gecertificeerd mantelzorgmakelaar wordt betaald uit de aanvullende ziektenkostenverzekering. Voor de werkgever zijn er geen aanvullende kosten als uw medewerker aanvullend is verzekerd. Om de impact van werk en mantelzorg onder de aandacht te brengen bij beleidsmakers, werkgevers te helpen met het opzetten van een goed mantelzorgbeleid en werkende mantelzorgers handvatten te geven om met situaties om te gaan hebben we de stichting BCBrabant opgericht. Een stichting met de ANBI-status welke zich inzet voor 'Werk met Mantelzorg'. Ons werkgebied is Zuid Oost Brabant.  Meer info vind je op www.werkmetmantelzorg.nl

Brabant Mantelzorgmakelaars


Rekeningnummer: NL 20 ABNA 0526039833


Kamer van Koophandel: 17188401


Postadres:

Fluitekruidbeemd 52, 5551 HT Valkenswaard


Bezoekadres:

Dijk 7, 5521 AW Eersel


Copyright @ BrabantmantelzorgmakelaarsAan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Typefouten voorbehouden.