Home

 

Voor professionele ondersteuning 

in de regio zuidoost Brabant

De mantelzorgmakelaars


Marja Voorkamp en Mart van Diesen


Lid van de beroepsvereniging van Mantelzorgmakelaars en Cliëntondersteuners

De mantelzorgmakelaars Marja Voorkamp en Mart van Diesen zijn zeer ervaren professionals door hun brede achtergrond en jarenlange ervaring. Beiden hebben persoonlijk ondervonden wat het is om mantelzorger te zijn en wat voor impact dit kan hebben op je eigen leven. Door eigen ervaring weten we hoe moeilijk het is om de regeltaken rondom mantelzorg te organiseren. Het vinden van oplossingen en de gesprekken eromheen kun je vaak niet alleen. Deze ervaring heeft ons ertoe gebracht om er iets mee te gaan doen. Na het volgen van de nodige opleidingen zijn we gestart als geaccrediteerd mantelzorgmakelaars. 

Al enkele jaren geleden is het gebruikelijk dat mensen langer thuis blijven wonen. Hier komt veel bij kijken. Je krijgt dan niet alleen te maken met vele (wettelijke) regels en formulieren, maar ook met een keukentafelgesprek. Dit vraagt veel energie en tijd. Het leidt vaak tot spanningen en overbelasting bij de zorgvragers en mantelzorgers.


En als je niet thuis bent in deze ingewikkelde materie dan wordt het een extra belasting. Onze ervaring is dat de meeste mensen het goed organiseren van de regeltaken dit als een enorme belasting ervaren. Gesprekken hierover voeren met instanties vragen veel van je. Zeker als het dichtbij is, dan spelen emoties en onmacht een grote rol.


Als mantelzorgmakelaars staan we er wat verder vanaf en dat zorgt niet alleen voor rust, maar ook een professionele blik naar de situatie. Zo wordt wat nodig is, zo goed mogelijk onder de aandacht gebracht. Met onze ervaring en kennis weten we de weg te vinden om tot oplossingen te komen die nodig zijn voor de zorgvrager(s) en waar de mantelzorger kan worden ontlast.


We kijken vanuit de beleidsterreinen zorg, welzijn, onderwijs, arbeid, wonen en financiën. Met onze aanvullende achtergrond als mediators vinden we vaak een weg naar een passende oplossing. De WMO, Zorgwet, Wet Langdurige Zorg en de Jeugdwet zijn de kaders, maar het vinden van passende oplossingen vraagt maatwerk. Iedere situatie is ook uniek en zijn er vaak meerdere zaken die elkaar beïnvloeden. Wij  ondersteunen je dat alle zaken op elkaar aansluiten. We praten hierbij over een maatwerkvoorziening.


Onze jarenlange ervaring en kennis op het gebied van volkshuisvesting blijkt een echte aanvulling om inzicht te krijgen wat nodig is om langer thuis te kunnen blijven wonen. Wij kijken samen met je naar de toekomst zodat hiermee al rekening gehouden kan worden.


Kortom wij kunnen je helpen met het organiseren van de regeltaken en het invullen van de nodige papieren. Onze kosten worden vergoed via de aanvullende zorgverzekering van de meeste verzekeringen.


Wij zijn er om jou te ondersteunen met:

  • Het regelen van passende zorg, wanneer je niet weet waar te beginnen
  • Talloze andere zaken waar je als mantelzorger of zorgvrager tegen aan loopt.
  • Het maken van belangrijke keuzes, zoals onder andere een PGB of  welke zorgorganisatie te kiezen. Maar ook de keuze voor opname of thuis blijven.
  • Het zoeken naar een oplossing om de mantelzorg te verlichten


Ons werkgebied zijn de gemeenten:

Bergeijk, Best, Bladel, Budel,Cranendonck, Eersel, Eindhoven,

Geldrop - Mierlo, Helmond, Hilvarenbeek, Heeze-Leende, Nuenen, Oirschot, Tilburg, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre    

Brabant Mantelzorgmakelaars


Rekeningnummer: NL 20 ABNA 0410670448


Kamer van Koophandel: 17188393


BTWnummer: 815875551Copyright @ BrabantmantelzorgmakelaarsAan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Typefouten voorbehouden.