Samen Verder

Samen Verder

 

In de praktijk zien we steeds vaker dat als de regeltaken geregeld zijn er behoefte is aan ondersteuning. Hiervoor zijn we op zoek gegaan naar mogelijke oplossingen en hebben we een speciaal programma ontwikkeld. De toepasselijke naam is ‘Samen Verder’


Om de belasting rondom mantelzorg zoveel mogelijk te minimaliseren, is 'Samen Verder' een echte ondersteuning. Je krijgt een beter contact met de zorgvrager, grip op de regeltaken en kun je op onze ondersteuning blijven rekenen. Er ontstaat rust in de situatie en de mantelzorger krijgt meer ruimte voor zichzelf.


Samen Verder is een eenvoudig systeem voor verbinding tussen mantelzorger en zorgvrager(s). 


Ons programma Samen Verder maakt het volgende mogelijk:

  • De zorgvrager kan beeldbellen met hun familie en mantelzorgers
  • Ondersteuning voor hulp in en om het huis
  • Ervaringen delen waar en wanneer u maar wilt
  • De mantelzorger krijgt ondersteuning van een mantelzorgmakelaar voor de rest van het jaar.


Kosten:

  • Wil de tablet in bruikleen dan is de prijs eenmalig € 299,- zolang je de tablet nodig hebt
  • Daarnaast betaal je een maandelijks abonnement van € 22,95 voor de duur gebruik


Na einde overeenkomst gaat de tablet over naar stichting Bijzonder Contact Brabant voor

ouderen die in armoede en eenzaamheid leven. 

Brabant Mantelzorgmakelaars


Rekeningnummer: NL 20 ABNA 0410670448


Kamer van Koophandel: 17188393


BTWnummer: 815875551


Postadres:

Fluitekruidbeemd 52, 5551 HT Valkenswaard


Bezoekadres:

Dijk 7, 5521 AW Eersel


Copyright @ BrabantmantelzorgmakelaarsAan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Typefouten voorbehouden.